Top Menu

HOTLINE +88 123 456
Toll-free in the entire state

FREE SHIPPING WORLDWIDE
Free Shipping for New Signups

NEW LOOKBOOK
Shop the Lookbook

בייג’ין-גה

By admin

Posted in

במסעי האומנותי ללכידת הרוח הנשית, הגעתי (בין היתר) ליפן.
נשביתי בקסם של הנשיות היפנית ועוצמתן החרישית ונתתי לעצמי להיסחף אל תוך עולמן המיוחד והאקזוטי. השתדלתי בציוריי כאן להנציח את התהפוכות הנפשיות המורכבות שעוברות על אישה יפנית מילדות עד זקנה.
במפגשיי עם הנשים ביפן, נפתחה בפניי דלת לעולם ייחודי ולא מוכר. אחד הדברים המרתקים בעיניי הוא שדווקא בזמנים קדומים כשברוב העולם זכויות הנשים היו מוגבלות ביותר, התרבות היפנית הראתה קידמה שלא היתה קיימת במחוזות אחרים. באופן מפתיע, לקראת סיומה של המאה ה-19 – נשות יפן החלו להיות מדוכאות ומנוצלות, כשיותר ויותר מזכויותיהן נלקחו מהן במרוצת השנים. אך זאת לתקופה קצרה – מאוחר יותר במאה ה-20, קיבלו חזרה את זכות הבחירה ולאחר מכן גם זכות שווה לתעסוקה.

בתערוכה אני חושפת את מהות הז’אנר “האוקוא” שעניינו “נשים יפות” באומנות היפנית. שאבתי השראה רבה מפגישות עם גיישות ונשים יפניות מודרניות שייצגתי בציוריי בשימוש בטכניקה מעניינת שבה יצקתי על הקנווס צבעים עזים וחדים כדי לייצג את הנשים באור מלא חיות וחיוניות.

הציורים שלי פותחים צוהר לתרבות מסתורית וקסומה, תהנו!

 

About The admin

No comments yet.

Leave a Reply

Comment


btt