Top Menu

HOTLINE +88 123 456
Toll-free in the entire state

FREE SHIPPING WORLDWIDE
Free Shipping for New Signups

NEW LOOKBOOK
Shop the Lookbook

Archive | פרויקט ארטיק

סטודנטים במכללת אור יהודה

. סטודנטים במכללת אור יהודה זו הכיתה שלי ושל אורנה מידי שבוע , אנו מגיעות ומעבירות שעור בצבע ומכחול. על קנווס בדי ציור , ומשטחים שונים.

פרויקט ארטיק

נחשפתי לאפשרות להתקרב לעולם של אמנים בעלי צרכים מיוחדים דרך פרויקטים בהם השתתפתי. עולמם של האמנים נפרש לפני בצבע ובצורה יוצאי דופן. התחלתי להתחבר יותר ויותר לעולמם המיוחד של אוכלוסיה רגישה ונטולת השפעות, וראיתי שאין מענה לאמנים וציירים שרוצים להביע את עצמם במכחול וצבע, ואין מי שיכוונם לידי הצגת תערוכות. החלטתי להקים את פרויקט ״ארטיק״ […]

פתיחת פרוייקט גלריות לאוכלוסיה בעלת מוגבלויות

לימים שנחשפתי לעולמם המיוחד של אוכלוסיה רגישה ונטולת השפעות זו , הבנתי והתחברתי מיד ולכן החלטתי להקים את פרויקט ״ארטיק״ שהינו הקמת גלריות בפריפריה לאוכלוסיה מיוחדת. פנינו לראש עירית דימונה מר בני ביטון שהקצה לנו מבנה וכן לראש העיריה של יהוד הגברת יעלה ושתי הגלריות יפתחו לאחר החגים פנינו לעוד רשויות בפריפריה ונקבל עוד תשובות. הגלריות […]

btt