Top Menu

HOTLINE +88 123 456
Toll-free in the entire state

FREE SHIPPING WORLDWIDE
Free Shipping for New Signups

NEW LOOKBOOK
Shop the Lookbook

רייצ’ל *
וייצמן
ליצור בשביל לשנות

בעלת תארים בחינוך ואומנות. בעברה הקימה עסק לתצוגות אופנה ומשרד לייצוג דוגמניות. מספר שנים לאחר מכן עברה לאילת ופתחה חנויות מצליחות של טרנובה וקסטרו בעיר.

לפני כ-3 שנים חזרה למרכז וכיום מתגוררת בתל-אביב, שם עובדת על יצירות אומנות בתיעוד נשים מרחבי העולם. בין עיסוקיה אירוחים חברתיים וקולינריים שמעבירים מסר חברתי וחזון של עולם טוב יותר.

ר

ייצ’ל היא אשת עסקים שנולדה וגדלה בעיר רחובות, נישאה לאיש העסקים מני וייצמן וגידלה שלושה ילדים.

רייצ’ל ויצמן כותבת את יומנה בעזרת מכחול וצבע, ומציגה תיעוד רגשי שחודר עמוק לתוך המהות החרישית של נשיות…נשיות שמדוכאת, משועבדת ומודחקת הצידה.

בטיוליה היא חוצה יבשות ואוקיינוסים, ומתמודדת עם כל מכשול אפשרי במסעה להבעת הרוח הנשית; רייצ’ל חודרת לליבן של נשים חרישיות אלו ונותנת להם במה.

ציור היא פשוט עוד דרך לכתוב יומן”
קצת היסטוריה

רייצ’ל היא אשת עסקים שנולדה וגדלה בעיר רחובות, נישאה לאיש העסקים מני וייצמן וגידלה שלושה ילדים. בעלת תארים בחינוך ואומנות. בעברה הקימה עסק לתצוגות אופנה ומשרד לייצוג דוגמניות. מספר שנים לאחר מכן עברה לאילת ופתחה חנויות מצליחות של טרנובה וקסטרו בעיר.

לפני כ-3 שנים חזרה למרכז וכיום מתגוררת בתל-אביב, שם עובדת על יצירות אומנות בתיעוד נשים מרחבי העולם. בין עיסוקיה אירוחים חברתיים וקולינריים שמעבירים מסר חברתי וחזון של עולם טוב יותר.

btt