Top Menu

HOTLINE +88 123 456
Toll-free in the entire state

FREE SHIPPING WORLDWIDE
Free Shipping for New Signups

NEW LOOKBOOK
Shop the Lookbook

תישעים שנה לבית הכנסת בגדול בתל אביב

By rachel

Posted in

90 שנה לבית הכנסת הגדול באלנבי 90 שנה של עדויות יפות רגעים מרגשים ומשמחים חתונות בריתות וחויות בלתי נשכחות, עני נשואות מעלה אל המבנה המפואר ק התקרה המעוגלת הקשתות הויטראזים מבנה מפואר שלא יבייש שום בית כנסת בעולם והכל בהדרת קודש.ומה עוד שלארוע יחודי זה שהחל עם כתיבת מילים אחרוהות בספרי התורה ובתהלוכה של אלפי אנשיפ משדרות רוטשילד עד לאולם הגדול. בקול תרועה ושמחה של הקהל הרב שמילא כל םינה ספרי התורה נכנסו לארון הקודש.על הבמהמנצחת תזמורת רעננה הרבנים והזמר דויד דאור נתנו הופעה בלתי נישכחת של זמר ושימחה. ועל כל זה ניצח משרד יחסי הציבור של נעומי צרפאק

שדגה להביא את כל העיתונות ואת כל האחמים.

 

 

About The rachel

Comments are closed.
btt