Top Menu

HOTLINE +88 123 456
Toll-free in the entire state

FREE SHIPPING WORLDWIDE
Free Shipping for New Signups

NEW LOOKBOOK
Shop the Lookbook

יום הולדת לחברתי שירי אלטמן

By admin

Posted in ,

,
בשבת בהירה. מזג אויר נהדר בחרה שירי לערוך את יום הולדתה, יחד ישבנו בגינה כ20 חברים
טעמנו מהמטעמים ששירי הכינה מהאוירה הנהדרת , מהמוסיקה המתנגנת ווהצילומים שעשינו, הרי זה הפך לדבר המרכזי, לא?

About The admin

Comments are closed.
btt