Top Menu

HOTLINE +88 123 456
Toll-free in the entire state

FREE SHIPPING WORLDWIDE
Free Shipping for New Signups

NEW LOOKBOOK
Shop the Lookbook

אופנה שבטית בסווטו

By admin

Posted in

העוצמות של היבשת השחורה מגולמות בנשים המרשימות שלה.

סווטו היא אוסף עיירות שבהן מרוכזים מרבית תושביה השחורים של דרום אפריקה. למרות העוני הרב, האנשים שפגשתי בסווטו היו מדהימים, הן בצניעותם והן בחוזקם. הכרתי ביניהם אישה נפלאה בשם בוהלה, שגם הכניסה אותי לביתה הצנוע – אך הקסום.

היא אם לשניים, והשלושה גרים בפחון קטן בלי חלונות בגודל שתיים וחצי על שלוש. שולחן איפור, תיק ונעליים, עיתונים על הקיר וארון ריק ללא בגדים. זה מה שידה משגת, ועם זאת היא מאושרת ומטופחת בכל שעה.

הצבע שולט בכל פינה עליה העין נחה. החלל שמח ומסודר בכל רגע. חיים פשוטים ושמחים.

ביקרתי בתפילת יום ראשון של הכנסייה המקומית. הנשים הלבושות באדום טקסי ומהוקצע התרגשו מאוד לשמוע שאני, הישראלית, באתי לבקר ביוהנסבורג.

בתמונות שלפניכם אפשר לקבל טעימה מן הנשים היחודיות של דרום אפריקה.

About The admin

No comments yet.

Leave a Reply

Comment


btt